Queen’s finger HOTEL - Mừng khai trương ưu đãi giảm tới 55% - từ ngày 30/04/2016 đến 31/05/2016

Sẽ làm gì?

Non Nước bức tranh sơn thủy và những dấu ấn khó phai

Non Nước bức tranh sơn thủy và những dấu ấn khó phai

Danh thắng Non Nước Ngũ Hành Sơn là điểm đến “An toàn – Văn minh – Thân thiện”. Thiên nhiên cho con người Non Nước, làm cho Non Nước sống, đẹp là trách nhiệm của con người...